Nespolehlivý plátce a další novinky od 1. ledna 2013
Co všechno nového Vás čeká od 1. ledna 2013 včetně vysvětlení zcela nového institutu nespolehlivého plátce najdete v přiloženém článku ... více
INFORMACE O REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V TUZEMSKU OD 1.4.2011
Novela zákona o DPH zavedla s účinností od 1.4.2011 nový režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Cílem je snížení daňových úkolů. Jestli bude tento cíl naplněn, není jisté. Co je ... více
INFORMACE O NOVINKÁCH V SP ZAMĚSTNANCŮ OD 1.1.2011
Od 1. 1. 2011 dochází v souvislosti s úsporami státu k několika změnám v oblasti SP zaměstnanců a navazující odvodové povinnosti zaměstnanců. Informaci o změnách najdete v tomto článku. (Zveřejněno ... více

Časté dotazy klientů ...

 VYMĚŘOVACÍ ŘÍZENÍ – DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.
Po podání daňového přiznání má berňák na výběr ze dvou možných postupů:

  1. pokud nemá žádné pochybnosti o údajích, uvedených v daňovém přiznání, vyměří daň podle údajů v přiznání, aniž o tom daňový subjekt nějakým způsobem zpraví. Dochází k tzv. konkludentnímu vyměření daně.
  2. pokud má odůvodněné pochybnosti o údajích v daňovém přiznání, zašle daňovému subjektu výzvu, ve které tyto pochybnosti i důvody k nim vedoucí popíše a vyzve daňový subjekt, aby stanoveným způsobem tyto pochybnosti buď vyvrátil nebo své původní tvrzení (daňové přiznání) korigoval.  V takovém případě dochází k zahájení tzv. vytýkacího řízení

Pro své klienty zpracováváme přiznání ke všem druhům daní, které na základě plné moci zasíláme správci daně elektronickou formou prostřednictvím daňového portálu. Tento způsob podávání daňových přiznání např. v případě odpočtu daně z přidané hodnoty zkracuje dobu na vracení odpočtu DPH na 15 dní, tedy na polovinu.


© 2024 - Kami účto s.r.o. | Úvodní strana | Kontakt