Nespolehlivý plátce a další novinky od 1. ledna 2013
Co všechno nového Vás čeká od 1. ledna 2013 včetně vysvětlení zcela nového institutu nespolehlivého plátce najdete v přiloženém článku ... více
INFORMACE O REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V TUZEMSKU OD 1.4.2011
Novela zákona o DPH zavedla s účinností od 1.4.2011 nový režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Cílem je snížení daňových úkolů. Jestli bude tento cíl naplněn, není jisté. Co je ... více
INFORMACE O NOVINKÁCH V SP ZAMĚSTNANCŮ OD 1.1.2011
Od 1. 1. 2011 dochází v souvislosti s úsporami státu k několika změnám v oblasti SP zaměstnanců a navazující odvodové povinnosti zaměstnanců. Informaci o změnách najdete v tomto článku. (Zveřejněno ... více

Časté dotazy klientů ...

 ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM SOUDEM

Podle ústavy má daňový subjekt právo na to, aby rozhodnutí správce daně bylo na základě jeho žádosti (žaloby) přezkoumáno soudem. Za tím účelem byl po dlouhých váháních schválen zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Soudní řád správní má pro projednávání žalob stanovena velmi přísná pravidla a podání žaloby samotným daňovým subjektem bez kvalifikovaného zastoupení je prakticky téměř nemožné.

Nejčastějším typem žalob v oblasti daní jsou žaloby proti zamítnutí odvolání proti doměření daně podle ust. § 65 s.ř.s. Tedy finanční úřad nejprve doměří daň, proti tomuto doměření je podáno odvolání, které je finančním ředitelstvím zamítnuto. A právě zamítavé rozhodnutí finančního ředitelství je předmětem žaloby. Žalovaným je tedy finanční ředitelství, žalobcem je daňový subjekt, kterému byla doměřena daň.

Správní soudnictví je dvoustupňové. Soudem v prvním stupni je příslušný krajský soud, soudem ve druhém stupni je Nejvyšší soud správní se sídlem v Brně. Takže ani výhra, ani porážka u krajského soudu není definitivní, protože proti rozhodnutí krajského soudu lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Kasační stížnost může podat jak daňový subjekt, tak i finanční ředitelství.

Před krajským soudem může zastupovat daňový subjekt daňový poradce. Pro podání kasační stížnosti je třeba využít služeb advokáta, který obvykle s daňovým poradcem, který vede spor od začátku, úzce spolupracuje. Často má za tímto účelem daňový poradce již dopředu „svého“ advokáta, se kterým v této oblasti společně působí.

Podat žalobu je však možné i v průběhu daňové kontroly, a to tehdy, pokud by byla daňová kontrola prováděna zjevně nezákonným způsobem. Například by byla prováděna po uplynutí prekluzivní lhůty pro doměření daně, byla by prováděna nepříslušným správcem daně, byla by prováděna u někoho, kdo vůbec není daňovým subjektem apod. V takovém případě se využívá institutu žaloby na ochranu před nezákonným zásahem podle ust. § 82 s.ř.s.

Posledním typem žaloby, který připadá v daňové oblasti v úvahu, je žaloba na ochranu před nečinností správního orgánu dle ust. § 79 s.ř.s. Tato by připadala v úvahu např. v situaci, kdy by finanční úřad neúměrně protahoval vytýkací řízení ve věci odpočtu DPH.

 


© 2024 - Kami účto s.r.o. | Úvodní strana | Kontakt