Nespolehlivý plátce a další novinky od 1. ledna 2013
Co všechno nového Vás čeká od 1. ledna 2013 včetně vysvětlení zcela nového institutu nespolehlivého plátce najdete v přiloženém článku ... více
INFORMACE O REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V TUZEMSKU OD 1.4.2011
Novela zákona o DPH zavedla s účinností od 1.4.2011 nový režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Cílem je snížení daňových úkolů. Jestli bude tento cíl naplněn, není jisté. Co je ... více
INFORMACE O NOVINKÁCH V SP ZAMĚSTNANCŮ OD 1.1.2011
Od 1. 1. 2011 dochází v souvislosti s úsporami státu k několika změnám v oblasti SP zaměstnanců a navazující odvodové povinnosti zaměstnanců. Informaci o změnách najdete v tomto článku. (Zveřejněno ... více

Časté dotazy klientů ...

 DAŇOVÁ KONTROLA

Černá můra téměř každého podnikatele a základní zdroj obživy daňových poradců. :-)

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně.
Způsob provádění daňové kontroly je upraven v § 16 zákona o správě daní a poplatků.

Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na berňáku. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat si provádět kontrolu u sebe doma.

Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. A právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.

Mezi ta nejdůležitější práva daňových subjektů v průběhu daňové kontroly patří:

  1. právo být přítomen každému jednání správce daně se zaměstnanci
  2. předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky
  3. podávat námitky proti postupu pracovníků správce daně
  4. klást svědkům otázky
  5. vyjádřit se před ukončením kontroly ke kontrolnímu zjištění a navrhnout jeho doplnění

Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování a nenechat se donutit k jejímu okamžitému podpisu!

Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.

 


© 2024 - Kami účto s.r.o. | Úvodní strana | Kontakt