Nespolehlivý plátce a další novinky od 1. ledna 2013
Co všechno nového Vás čeká od 1. ledna 2013 včetně vysvětlení zcela nového institutu nespolehlivého plátce najdete v přiloženém článku ... více
INFORMACE O REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V TUZEMSKU OD 1.4.2011
Novela zákona o DPH zavedla s účinností od 1.4.2011 nový režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Cílem je snížení daňových úkolů. Jestli bude tento cíl naplněn, není jisté. Co je ... více
INFORMACE O NOVINKÁCH V SP ZAMĚSTNANCŮ OD 1.1.2011
Od 1. 1. 2011 dochází v souvislosti s úsporami státu k několika změnám v oblasti SP zaměstnanců a navazující odvodové povinnosti zaměstnanců. Informaci o změnách najdete v tomto článku. (Zveřejněno ... více

Časté dotazy klientů ...

 DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

Daňovým řízením se velmi zjednodušeně rozumí řízení za účelem výběru a správy daní. Daňové řízení vždy vede správce daně. To však ale vůbec neznamená, že daňový subjekt má čekat se sklopenou hlavou jako ovce na porážce na výsledek a pouze se třást, aby nebyl doměrek příliš velký. Naopak, zákon o správě daní a poplatků přiznává daňovým subjektům mnohá práva a je pouze na nich, jak jich dokáží sami či prostřednictvím svého zástupce ke svému užitku využít. Již od starého Říma platí zásada Vigilantibus iura (právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva).
Základním procesním předpisem v daňovém řízení je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Ten byl od svého vzniku již více než 50x novelizován a nyní je v parlamentu návrh daňového řádu, tedy zcela nové procesní normy.

Mezi základní zásady daňového řízení patří :

  • Zásada legálnosti – správci daně jsou povinni dodržovat při své činnosti právní předpisy, chrání sice zájmy státu, ale musí dbát na zachování všech oprávněných zájmů daňových subjektů. Berňák tedy např. nemůže nikoho nutit vypovídat v neprospěch svého příbuzného.
  • Zásada součinnosti – tato zásada je platná pro obě strany, tedy právem i povinností jak správců daně, tak i daňových subjektů je poskytovat si vzájemnou součinnost. Je přeci naší oboustrannou snahou, aby byly daně vybrány ve správné výši, že ? :-)
  • Zásada přiměřenosti – správci daně volí v daňovém řízení jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. Aneb nechoďte nám s kanónem na brabce!
  • Zásada neveřejnosti – daňové řízení je vždy neveřejné a účastní se ho berňák, daňový subjekt a v omezeném rozsahu za účelem provedení dílčích úkonů tzv. třetí osoby. Což např. znamená, že si nemůžeme na pomoc povolat Občanské judo :-(
  • Zásada oficiality – daňové řízení musí správce daně zahájit vždy, když je podezření na zkrácení daňové povinnosti. Nezlobte se sousede, já jsem musel, vždyť jsem ten berňák :-(
Mezi nejznámější daňová řízení patří vyměřovací řízení, vytýkací řízení, daňová kontrola a odvolací řízení.

© 2022 - Kami účto s.r.o. | Úvodní strana | Kontakt